Pages

Wednesday, 16 January 2013

माहिती अधिकारातील स्वयं प्रेरणेने प्रसिद्ध करावयाची १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती

माहिती अधिकारातील स्वयं प्रेरणेने प्रसिद्ध करावयाची १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती खाली दिलेल्या लिंकवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
https://docs.google.com/file/d/0B1B-uGQWV4Z5WDZoWGhRT0hTOW8/edit